Ďakujeme za podporu vyše 45 000 voličov!

V čom vidíme problémy

Základná príčina zaostávania KSK
Bratislavsky kraj patrí medzi 5 najbohatších regiónov EÚ, košický kraj je hlboko pod priemerom a priepastný rozdiel narastá. Prečo? Náš kraj v drvivej väčšine nereprezentujú ľudia, ktorí majú v prvom rade na zreteli verejný záujem. Naopak – sú to predstavitelia rôznych lobistických skupín skláňajúci pred šéfmi v Bratislave. Drobné benefity nám na východe predstavujú ako veľký úspech. Treba však otvoriť oči. Bez suverénnych lídrov, ktorí sa neboja nazývať veci pravými menami, bez odborníkov úspešných aj bez podvodov, bez novej generácie východniarov v politike to ďalej nepôjde. Pomôžte to zmeniť aj vy.

V čom vidíme problémy

Nerovnomerné rozdeľovanie zdrojov

Disponibilné zdroje sa rozdeľujú nespravodlivo, väčšina ostáva na západe Slovenska, najviac v Bratislave. Stačí sa pozrieť na mapu diaľničnej siete a  umiestnenie podnikov automobilového priemyslu. Toto je však iba vrchol ľadovca. Katastrofálny nepomer  vládne vo financovaní sociálnych služieb, kultúry, športu, ekologických aktivít, dotácií pre vstup zahraničného kapitálu, atď, atď.

V čom vidíme problémy

Typická ukážka rozdeľovania zdrojov – rozpočet RTVS

Typickou ukážkou zlyhania štátnej dotačnej politiky je financovanie verejnoprávnych médií. Od nášho vstupu do EÚ sa v bratislavskom štúdiu RTVS preinvestovalo vyše 1,2 mld. EUR, kým do regiónov šlo iba zhruba 5 % z tejto sumy! Politici, ktorí sľubovali v tomto smere (aj s „veľkým „S“) zmenu, rýchlo zabudli na svoje sľuby, keď prekročili brány parlamentu. Bez účinného politického tlaku zdola, z regiónov, sa to  nikdy nezmení.

V čom vidíme problémy

Prečo je doterajšia o nápravu neúčinná

Dotačná politika štátu na pomoc regiónom je zaťažená byrokraciou a prokorupčne nastavenými pravidlami. Zväčša ide iba  o falošnú hru, v ktorej víťazia stále tí istí hráci, spojení so skorumpovanými  politickým špičkami. Poctivo zmýšľajúci podnikateľ má na výber: Môže dať úplatok úradníkom na ministerstve, meste, obci, či samosprávnom kraji a  vďaka tomu  získať zákazku z verejných zdrojov. Takýto človek sa však stáva vydierateľnou figúrkou v rukách mafie a postupne jej ide „po ruke“.

V čom vidíme problémy

Prečo zlyhávajú aj silové rezorty

Polícia, súdy a prokuratúra si vytvorili svet „sám pre seba“, v ktorom sa postarali v prvom rade o svoje nadštandarné príjmy, vysoké dôchodky a vplyv v rade spoločenských aktivít. Beztrestne sa vymkli spod kontroly spoločnosti, o čom svedčí agresívne a nepotrestané konanie policajtov, ignorovanie očividných porušení zákona zo strany sudcov, pasivita prokuratúry. Korene stavu nachádzame v konaní politických špičiek, ktoré namiesto nápravy korumpujú silové zložky štátu, aby si sami vykúpili beztrestnosť. Náš kraj sa často spomína ako líder v tomto marazme. 

V čom vidíme problémy

Prečo neustáva exodus mladých a schopných ľudí

To, čo mladých  najviac odpudzuje, priamo nesúvisí s nedostatkom zdrojov. Podstata  je v absencii perspektívy zmeny k lepšiemu. Mladí vidia, že inde  netreba stáť v predklone s obálkou v ruke  pre všemocným skorumpovaným úradníkom, aby si človek zarobil na dôstojné živobytie. Práve talentovaným, mladým a čestným ľuďom  treba dať príklad, že sa to dá a  že práve tu, doma, je tá najväčšia šanca byť úspešným a pritom férovým človekom.

V čom vidíme problémy

Sociálna oblasť – fatálne zlyhania

Základ sociálnej nerovnosti položil tzv. „Tomanovej zákon“ z obdobia prvej Ficovej vlády, ktorý rozdelil poskytovateľov sociálnych služieb na verejných a neverejných. Verejný sektor (obce a kraje) dostal do rúk všetky rozhodujúce kompetencie pre rozdeľovanie financií aj pre neverejný sektor. Verejný sektor v rukách politikov sa postaral iba o úzky okruh zariadení. Tie sa stali nedostatkovou službou pre vyvolených. Neverejný sektor – charita, diakonia, neziskovky, súkromníci, ostal na hrane prežitia a najviac tým trpia odkázaní, najmä seniori.

V čom vidíme problémy

Kolabujúce školstvo

Nízke platy, uprednostňovanie lojálnych a neschopných na úkor kvalitných pedagógov, pokles kvality vyučovania, nedostatočné prepojenie s praxou. Iba do istej miery za to môžu celoštátne nastavené pravidlá. Náš kraj zlyháva v kontrole investícií na pôde školstva, nikto nerobí nič na vyvrátenie podozrení z korupcie. Na čele škôl ostávajú riaditelia, ktorých základnou devízou nie je charakter a odborné kvality, ale poplatnosť voči starostom, miestnym či regionálnym politikom. Nečudo, že tí najtalentovanejší žiaci utekajú preč a ani neuvažujú o tom, aby svoje schopnosti odovzdali v našom kraji.

V čom vidíme problémy

Bez vás to nepôjde

Je toho ešte oveľa, oveľa viac. Každý z vás má veľa skúseností s tým, čo treba zmeniť. Kolektív kandidátov do KSK za koalíciu OĽANO, SaS, KDH a NOVA  má tento potenciál. Bez vašej podpory to však nedokážeme. Pridajte sa a urobme spoločne náš kraj lepším miestom pre život.

Program

Náš program ponúka päť právd pre východné Slovensko, vďaka ktorým pomôžeme vytvoriť až 25 000 pracovných miest:

1. Zdravá klíma, čistá voda
2. Obnova dedičstva (prírodného, kultúrneho a historického)
3. Vlastné zdravé potraviny
4. Podpora lokálnej ekonomiky
5. Rozvoj ľudského potenciálu

Aktuality

Diskusia p. Trnku a p. Sulíka:
Záznam z mítingu kandidátov z 27.10. v Košiciach:
Záznam tlačovej konferencie z 2.10. v Košiciach::