Ďakujeme za podporu vyše 45 000 voličov!

Ing. Viktor Dulina (15)

Košice-okolie

Tomáš Kozlai (41)

Košice-okolie

RNDr. Martin Smrčo (56)

Košice-okolie