Ďakujeme za podporu vyše 45 000 voličov!

Ing. JUDr. Peter Huba, PhD. (17)
Košice II
Ing. Emil Kočiš, PhD. (25)
Košice II