Ďakujeme za podporu vyše 45 000 voličov!

Ing. Jozef Čurlej (3)

Košice III

Mária Tomková (12)

Košice III