Ďakujeme za podporu vyše 45 000 voličov!

Volebný obvod č. 4. zahŕňa dve tzv. veľké mestské časti Košice JUH a Nad Jazerom a štyri malé mestské časti : Krásna, Barca, Vyšné Opátske a Šebastovce. Ich spoločným problémom je riešenie dopravných systémov dopravy, osobitne v kritických úsekoch cestnej dopravy s napojením na prebiehajúcu výstavbu diaľničných úsekov, rozširovanie podmienok pre leteckú dopravu, rozširovanie cyklotrás v obvode, problematika infraštruktúry a ekonomických podmienok pre stredné školy v tomto obvode a samozrejme ochrana a skvalitňovanie životného prostredia so zameraním na vodu, zeleň a rozvoj turizmu.

František Krištof (24)

Košice IV