Ďakujeme za podporu vyše 45 000 voličov!

1. Boj s korupciou a potreba zvýšenia transparentnosti fungovania župy, pretože obyvatelia strácajú dôveru v túto inštitúciu, je taktiež potrebné neustále zvyšovať povedomie o fungovaní župy a jej úlohe v systéme, pretože účasť voličov na župných voľbách je doslova pod hranicou legitimity.

2. Potrebujeme zastaviť odsun mladej generácie z regiónu a to najmä širokou podporou duálneho vzdelávania, ale aj podporou startupových programov pre začínajúcich podnikateľov.

3. Región dolného Zemplína potrebuje investície do infraštruktúry a cestnej siete, uvidujeme zanedbanú údržbu komunikácií, v meste Strážske je potrebná výstavba okružnej križovatky na nehodovom úseku.

4. Región potrebuje investície do cestovného ruchu, najmä do okolia Zemplínskej Šíravy, ktorá má potenciál vytvoriť množstvo pracovných miest, potrebujeme výstavbu cyklomagistrály, ktorá by prepojila mesto Michalovce priamo so Zemplínskou Šíravou, podporiť kultúrne podujatia v tejto lokalite.

5. Župa by sa mala taktiež zamerať na podporu športu v regióne a to na amatérskej a rekreačnej úrovni, tak, aby mala široká verejnosť umožnený prístup na športoviská, podporiť výstavbu nových športovísk, ktoré by boli k dipsozícii širokej verejnosti, napr. multifunkčné ihriská, chodníky pre korčuliarov, skateparky a pod.
RNDr. Klára Lakatošová (35)
Michalovce
Ing. Milan Michalič (42)
Michalovce