Ďakujeme za podporu vyše 45 000 voličov!

Okres s nesúrodou národnostnou štruktúrou, vysokým zastúpením rómskej menšiny a katastrofálnym nedostatkom investícií premárnil aj to málo príležitostí, ktoré mal. Základ problémov je už vo voľbách do KSK. Opakovane v nich víťazia politici, ktorí sa ani netaja tým, že si hlasy „vedia vybaviť“. Dôsledok: Vo vyše 20 volebných okrskoch volebná účasť „zázračne“, vyše 2,5 násobne prekračuje priemer. Polícia podozrenia ignoruje, dokonca bol aj prípad jej brutálneho zásahu proti kontrole volieb! Je to akútny stav, ktorý treba naliehavo riešiť. Ideálne je dosiahnuť zmenu vyššou volebnou účasťou, aby „zázračné hlasy“ nemohli pretlačiť pochybných kandidátov. Bez vašej pomoci, účasti vo voľbách zmena k lepšiemu nikdy nenastane a zaostávanie trebišovského okresu sa bude stále prehlbovať.
Mgr. Rastislav Jílek (26)
Trebišov
Ing. Cyril Korpesio (34)
Trebišov
Ing. František Krejza (36)
Trebišov
MVDr. Milan Mika (41)
Trebišov
Ing. Vladimír Seman (58)
Trebišov